67622-Novoe_Polozhenie_o_komplektovanii_dosh_otd._GBOU_67-od.rtf